Informatie over kinderen in groep 4

Als een kind in groep 4 van de basisschool zit leert hij of zij weer veel nieuwe vaardigheden en strategieën Het totale overzicht van wat leerlingen in groep 4 gaan eigen maken delen we met je dankzij dit item. We onderscheiden sociale doelen en de algemene vorming. We beschrijven per onderdeel wat een kind in groep 4 allemaal moet beheersen om per jaar tweemaal de belangrijke toetsen te maken. In het artikel eindigen we met de vraag hoe je als ouder het beste je kind kunt helpen als het in groep 4 zit.

Onderscheid in vakken

Zoals in de inleiding besproken maken we in dit jaar onderscheid sociale doelen en de algemene vorming. Belangrijk is het om te beseffen dat kinderen in dit jaar op beide fronten aan het leren zijn. Het sociale stukje zal zich uiten door het willen spelen met anderen en bij groepjes willen horen, terwijl kinderen ook meer over de wereld willen weten en openstaan voor nieuwe informatie. Je zult begrijpen dat de dagen zeer rijkelijk gevuld met vakken op sociaal gebied en vakken die vooral voorzien in het leren van nieuwe weetjes, strategieën en vaardigheden voor vakken als rekenen en spelling.

Sociale ontwikkeling

Meetellen, gezien worden en gestalte aan de eigen persoon geven zijn maar een paar van de ontwikkelingen die een kind doormaakt in groep 4. De ontwikkeling van sociale vaardigheden gaat erg hard in groep 4. De kinderen leren in de lessen sova (sociale vaardigheden) hoe ze met zichzelf om moeten gaan, met anderen en emoties kunnen reguleren. Afhankelijk van de lesmethode die de leraar gebruikt gaan leerlingen de diepte in en leren ze elkaar en zichzelf op allerlei manieren kennen. Op die manier worden de leerlingen meer zeker en krijgen ze vertrouwen in anderen. Belangrijke eigenschappen om nog verder te kunnen komen.

Algemeen

Spelling, begrijpend lezen, rekenen, geschiedenis, biologie, aardrijkskunde, tekenen, handvaardigheid en drama zijn voorbeelden van vakken die meespelen als we het hebben over de algemene kennis en vaardigheden. Dit jaar komen al deze onderwerpen aan bod en is er sprake van een mooie opbouw vanuit de vorige groep tot de groep voor volgend jaar.  Deze ontwikkelingen op het vlak van rekenen, verkeerd, taal en muziek, tekenen, drama en techniek worden door de leraren van groep 4 begeleid door goede lesmethodes die leerlingen uitdagen om zelf goed na te gaan denken, een mening te vormen, samen te werken en boven dat alles een goed beeld te krijgen van wat er om hen heen speelt in de wereld om hen heen.

Afname toetsen

Om te bekijken of leerlingen goed kunnen bijblijven met de lessen voor alle kernvakken worden er jaarlijks vele toetsen gemaakt. Bij die toetsen wordt onderscheid gemaakt tussen zogenaamde methodetoetsen en de Cito-toetsen. Methodetoetsen worden voortdurend afgenomen en gaan vooral over de lesstof die de dagen ervoor behandeld is. De Cito-toetsen kijken verder terug en geven zicht op wat een kind na een half jaar nog weet. Deze Cito-toetsen vinden per jaar twee keer plaats, namelijk M4 rond januari en E4 rond mei. De score van Cito-toetsen is van groot belang voor de verdere loopbaan.

Begeleiding bieden

Het is vanzelfsprekend dat je je kind wil bijstaan in groep 4. Maar hoe kun je dat doen zonder een stuk zelfstandigheid te verpesten? Leerlingen in deze leeftijd hechten zowel aan zelfstandigheid als aan betrokkenheid en zullen vaak zelf hulp vragen. Het is dan ook verstandig om bovenal interesse en betrokkenheid te laten zien door te vragen hoe het op school gaat en ook te vragen hoe het met je kind gaat. Huiswerk en opdrachten kun je het beste door je kind zelf laten maken, maar wel checken zonder het over te nemen. Je kind moet namelijk leren om fouten te maken en deze zelf te kunnen verbeteren of van een gemaakt foutje een les te leren.