<< Rekenen een probleem? Doe spelletjes!

Al op jonge leeftijd beginnen kinderen met leren rekenen. In de groepen 3 en 4 wordt een belangrijke basis gelegd voor het rekenen in de bovenbouw. Desondanks kan het zijn dat kinderen vroeg of laat aanlopen tegen dit rekenen. Het is daarom erg belangrijk om rekenproblematiek tijdig te ontdekken, zodat je er wat aan kunt sleutelen. Maar wat houden deze rekenproblemen nu in, wat zijn de gevolgen en hoe kun je rekenproblemen voorkomen als ouder of als leerkracht? Via dit artikel helpen we je verder.

Wat zijn rekenproblemen?

Rekenproblemen ontstaan als een kind niet meer goed mee kan komen met de leerstof. Dat kan een klein probleem zijn, maar ook heel groot. Bij een rekenprobleem mist een kind de kennis of vaardigheid om een geheel of deel van de som goed op te lossen. Als een rekenprobleem niet wordt verholpen, kan de achterstand alleen maar steeds groter worden. Daarmee nemen de problemen in het rekenen ook alleen maar verder toe. Naarmate de kinderen de bovenbouw bereiken moeten ze veel vaardigheden en strategieën benutten en is het van belang rekenproblemen te hebben verholpen.

Gevolgen

Het rekenonderwijs wordt stapsgewijs opgebouwd vanaf groep 1. Cijfer- en getalbegrip wordt opgevolgd door optellen en aftrekken en al snel voegen zich daar de andere rekenvaardigheden bij, zoals vermenigvuldigen, delen, rekenen met breuken, procenten, kommagetallen, tijd en geld. Kortom heeft een rekenprobleem op alle domeinen een grote invloed. Als een kind de tafels niet goed beheerst wordt het vrijwel onmogelijk om later te rekenen met breuken en cijferend vermenigvuldigen of delen. Het kan zijn dat dit tot frustratie leidt bij een kind, waardoor het akeligste gebeurt: de motivatie brokkelt geheel of gedeeltelijk af en een kind ziet op tegen het rekenen. Aangezien rekenen een tijdrovende bezigheid is is het zo belangrijk dat leerlingen gestimuleerd blijven worden. Verkeerde rekenstrategieën op de basisschool hebben ook gevolgen voor het middelbaar onderwijs, want daar worden wiskunde, scheikunde, natuurkunde en economie gegeven.

Hoe voorkom je rekenproblemen?

Duidelijk dat het onwenselijk is om rekenproblemen te laten waar ze zitten. Sterke leerkrachten hebben oog voor hun leerlingen en kunnen beginnende rekenproblemen vrij snel signaleren en tijdig behandelen. We kunnen het dan hebben over een controleerbaar rekenprobleem en dat hoeft geen verdere gevolgen te hebben. Maar wanneer een kind steevast dezelfde fouten blijft maken en vaardigheden of strategieën niet zegt te snappen, is het nodig om in actie te komen. Gelukkig zijn de meeste problemen in rekenen te herleiden naar de basis: getalbegrip en het beheersen van de tafels. Dit zijn vaardigheden die zowel op school als thuis behandeld kunnen worden en zo kunnen versterken. Rekenspelletjes kunnen een belangrijke rol spelen bij het oplossen van rekenproblemen bij jonge en oude kinderen en kun je overal spelen.

Voorkomen met rekenspelletjes

Wil jij rekenproblemen voorkomen aan de hand van spelletjes? Hier delen we enkele spelletjes met je:

Dobbelspel
Makkelijk spelletje: wie heeft de meeste ogen op 1 of 2 dobbelstenen? Handig spelletje voor rekenproblemen in groep 3 of 4.

Kaartenoorlog
Neem een pak kaarten en neem alleen de cijfers. Deel de kaarten op en draai om de beurt een kaart om. De speler met de hoogste score wint beide kaarten.
Erbij en eraf
Spreek een getal af dat je erbij of eraf doet. Noem vervolgens een getal en laat je kind het besproken getal erbij opdoen of afhalen. Hoe ver kan je kind komen?

Tafelhappertjes
De tafels zijn vaak een probleem, , maar kun je prima oefenen door het maken van een tafelhappertje. Maak bij voorkeur per tafel een happertje. Zodra het goed gata kun je de moeilijkere tafels schrijven in een eigen happertje.

Het schakelspel
Speler 1 begint met een som, speler 2 maakt een volgende som met het antwoord. Zoals bijvoorbeeld 6 + 3 = 9, 9 + 4 = 13, 13 + 6 = 19 enzovoorts. Hoe ver komen jullie samen? Op school maak je zo een afspraak en veel schoolleiders zijn blij om ouders te mogen verwelkomen voor een praatje of een rondleiding.

Slotsom

Het is erg lastig om als kind rekenproblemen te hebben. Gelukkig zijn er aardig wat rekenproblemen die makkelijk op te lossen zijn. Als de leerkracht tijdig signaleert dat een kind niet goed mee kan komen met bepaalde strategieën en vaardigheden kan een rekenprobleem snel worden opgelost. Als ouder kun je ook helpen met rekenproblemen. We deelden in dit artikel een aantal leuke spelletjes die kinderen, zonder het te beseffen, aan het rekenen zetten. Door dit regelmatig te doen voorkom je op voorhand al een groot deel van de rekenproblemen die jonge kinderen tijdens school op kunnen lopen.